Showing posts with label Hindi. Show all posts
Showing posts with label Hindi. Show all posts

Wednesday, February 27, 2013

Kasai Baya Karu

Kagaz par manai likhna chaha
Par likh na paya,
Cihayi toh bahut thi
Par ekshar na jorh paya.

Kasai baya Karu en lafzo mai,
Joh kuda nai banaya
Aur aapni muskan na rokh paya.

Maaf karo mujhe bhaiyo
Mai aapnai aap ko rokh na paya.

Khoish toh bahut thi,
Khoish toh bahut thi,
Ki utar Lu unhe is kagaz par.
Par kud ko samet na paya.

Kagaz par manai likhna chaha
Par likh na paya,
Cihayi toh bahut thi
Par ekshar na jorh paya.