Sunday, April 10, 2016

Khuaish

Aapko aapna bananai ki khuaish toh thi,
par dil tutnai kai dar sai judai hi sahi.

chut jata Jo haath aapka
toh je na patai,
hamnai socha ki aapka haath pakarnai ki khuaish hi sahi.

je toh laingai isi khuaish mai sahi,
aakh band karnai kai baad aapsai judai na sahi.

aapkai liyai dua hi kartai rahai,
pyaar kai badlai dua hi sahi,
aapko jahan na dai Sakai
par dua uski bhi kari.

martai daam tak hastai haam rahaingai,
martai daam tak hastai haam rahaingai,
dua mai manga hai jo aab aapkai liyai
woh martai daam tak mangtai haam rahaingai.

Wafa

wafa karni toh chahi hamnai
par Kar na Sakai,
tutai hua dil ko jornai ki thi tammana,
par jor na sakai,
pyaar toh kartai hai bahut,
but izhaar Kar na Sakai.

hamai malum na tha,
aap chahti ho kisi aur ko,
hamai malum na tha,
aap chahti ho kisi aur ko
malum hota toh hastai hua
safaid kaleen ko haam aapnai khun sai laal Kar datia.

wafa karni toh chahi hamnai
par Kar na Sakai,
tutai hua dil ko jornai ki thi tammana,
par jor na sakai,
pyaar toh kartai hai bahut,
but izhaar Kar na Sakai.

aab kya mangai dua mai,
joh cha tha woh mil na saka,
aab toh rotai hua bhi bass dua yeh karai,
kush raho aap aur Saray dukh hamai milai.
jiti roho aap aur haam rozh martai rahai.

wafa karni toh chahi hamnai
par Kar na Sakai,
tutai hua dil ko jornai ki thi tammana,
par jor na sakai,
pyaar toh kartai hai bahut,
but izhaar Kar na Sakai.