Sunday, January 25, 2015

Aei Dost

Joh tut jai
usko kahtai Hai dil
aur joh peth dikha Kar bhag jai
usko kahtai Hai buzdil

yari Karo aasi ki
khuda bhi dekh kar
wapis bulana na chai

dilo ko tornai sai aacha Hai jorna
joh samajh jai
usko kahtai Hai yaar hum

hastai hastai Jo rula Dai
aur rotai rotai Jo hasa Dai
usko kahtai Hai humdil

chai Jo bhi karo
Karo aachai sai aei dost
dua kartai Hai hum rojh
bass turai Khatir.

Rishtey

aaj kal aakailai pan ki aadat si ho gayi,
rehtai toh bahut Hai sath Mai,
magar unmai sai koi aapna Nahi.

dosti yari yeh kaha jantai hai,
enhai rishtey nebhanai kaha aatai Hai.
dil Kai rishto ko yeh muuh sai nibhatai hai,
aasu niklai hamarai toh,
yeh haaskar chalai jatai Hai.

aakailai hi aachai Hai haam,
kamsaikam char peg laga Kar rotai hua so jatai Hai.