Sunday, January 25, 2015

Aei Dost

Joh tut jai
usko kahtai Hai dil
aur joh peth dikha Kar bhag jai
usko kahtai Hai buzdil

yari Karo aasi ki
khuda bhi dekh kar
wapis bulana na chai

dilo ko tornai sai aacha Hai jorna
joh samajh jai
usko kahtai Hai yaar hum

hastai hastai Jo rula Dai
aur rotai rotai Jo hasa Dai
usko kahtai Hai humdil

chai Jo bhi karo
Karo aachai sai aei dost
dua kartai Hai hum rojh
bass turai Khatir.

No comments:

Post a Comment

Thank You for taking out time to comment on this post.